GMER avast! nalepszy w testach antirootkit

GMER 1.0.15 najlepszy w teĹ›cie porównawczym 12 programów typu anti-rootkit przeprowadzonym przez Anti-Malware Test Lab.

AVAST Software – producent nagrodzonego programu antywirusowego avast! ogĹ‚osiĹ‚, ĹĽe zintegrowana technologia GMER avast! zostaĹ‚a oceniona przez Anti-Malware Test Lab –niezaleĹĽnÄ… organizacjÄ™ zajmujÄ…cÄ… siÄ™ badaniem bezpieczeĹ„stwa oprogramowania – jako najlepsze oprogramowanie do wykrywania oraz usuwania rootkitów. Rootkit to rodzaj oprogramowania zĹ‚oĹ›liwego ukrywajÄ…cego siÄ™ w systemie operacyjnym komputera.

Anti-Malware Test Lab poddaĹ‚ badaniu 12 programów pod kÄ…tem ich skutecznoĹ›ci w identyfikowaniu oraz usuwaniu wybranych rootkitów z komputera wykorzystujÄ…cego w peĹ‚ni zaktualizowany system operacyjny XP Professional. Laboratorium przetestowaĹ‚o GMER 1.0.15, niezaleĹĽnÄ… wersjÄ™ technologii GMER bÄ™dÄ…cÄ… standardowÄ… częściÄ… oprogramowania antywirusowego avast!.

Technologia GMER jest zoptymalizowana oraz caĹ‚kowicie zintegrowana z programem avast!” – powiedziaĹ‚ PrzemysĹ‚aw Gmerek, twórca GMER. “Nasze oprogramowanie wykrywa rootkity metodÄ… behawioralnÄ… przed ich zaĹ‚adowaniem, co pozwala na efektywne radzenie sobie ze znanymi oraz nieznanymi rodzajami rootkitów”.

Avast! wykorzystuje GMER w swoim programie antywirusowym od 2007. “SzczególnÄ… zaletÄ… GMER jest nacisk na skanowanie wszystkich poziomów systemu operacyjnego w celu wyĹ‚apania rootkitów” – powiedziaĹ‚ Ondrej Vlcek, Dyrektor naczelny ds. technologii ALWIL Software, twórca programu antywirusowego avast!. “Test ten badaĹ‚ zdolność programu do wykrywania oraz usuwania rootkitów i wyniki mówiÄ… same za siebie”.

Pełen raport dostępny na http://www.anti-malware-test.com/     home   |   dom i małe biuro   |   firmy i przedsiębiorstwa   |   download   |   pomoc   |   kontakt   
Oprogramowanie antywirusowe avast! zapewnia kompleksow± ochronę komputerów przed wirusami. Dopełnieniem silnika antywirusowego jest zapora ogniowa oraz moduły antyspyware i antyspam, które chroni± użytkowników przed wyłudzeniami informacji, kradzież± tożsamo¶ci i wirusami rozprzestrzeniaj±cymi się za po¶rednictwem sieci WWW. Automatyczne aktualizacje zapewniaj± użytkownikom komfort pracy i wyższy poziom bezpieczeństwa. Produkt oceniany przez użytkowników najwyżej spo¶ród bezpłatnych programów antywirusowych. Pobierz oprogramowanie antywirusowe avast! i używaj go bezpłatnie w 30-dniowym okresie próbnym.
Avast! jest zastrzeżonym znakiem towarowym należ±cym do AVAST Software a.s.
i nie jest na tej stronie używany na zasadzie wył±czno¶ci. Copyright MEDIATOR 2004-2012