avast! Pro Antivirus

avast! Pro Antivirus
  • Nieprzerwana ochrona przed wirusami i spyware
  • Ochrona wszystkich wysyĹ‚anych i odbieranych wiadomoĹ›ci e-mail
  • Chroni przed infekcjami w trakcie sesji czatu
  • Powstrzymuje ataki z przejÄ™tych serwisĂłw WWW
  • Automatyczne aktualizacje bazy wirusĂłw oraz programu

109,99 zł

Cennik: avast! Pro Antivirus
 
Ilo¶ć 1 rok 2 lata 3 lata
1
109,99 zł
159,99 zł
209,99 zł
3
143,99 zł
205,99 zł
309,99 zł
5
249,99 zł
349,99 zł
499,99 zł
10
476,99 zł
649,99 zł
869,99 zł
*ceny netto

 

avast! Pro Antivirus

avast! Pro Antivirus to prosty sposób na zabezpieczenie siÄ™ przed wirusami. RozwiÄ…zanie to moĹĽna dostosować tak, aby jak najlepiej odpowiadaĹ‚o Twojemu sposobowi pracy z komputerem.
Jeśli już masz zaporę ogniową i antyspam, nie musisz za nie płacić dwa razy. Uzupełnij system zabezpieczeń, wybierając rozwiązanie Pro Antivirus.


.

Osłona antywirusowa i antyspamowa

Osłona antywirusowa i antyspyware
NajnowoczeĹ›niejszy silnik skanowania dostarcza niezawodnego zabezpieczenia przed wirusami, oprogramowaniem szpiegujÄ…cym i innymi  formami zĹ‚oĹ›liwego oprogramowania.
avast! to pakiet aplikacji, których zadaniem jest ochrona komputera przed moĹĽliwoĹ›ciÄ… zaraĹĽenia wirusami oraz zagroĹĽeniem ze strony innego zĹ‚oĹ›liwego oprogramowania.
Zbudowany na bazie nagradzanego silnika antywirusowego avast!, program antywirusowy avast! posiada wszystkie cechy, jakich moĹĽna oczekiwać od nowoczesnego programu antywirusowego. WyposaĹĽony zostaĹ‚ w technologiÄ™ zwalczania oprogramowania szpiegujÄ…cego certyfikowanÄ… wedle procedur West Coast Labs' Checkmark, jak teĹĽ w moduĹ‚ zwalczania rootkitów oraz silne funkcje samo-obrony, ale teraz szybkość skanowania zostaĹ‚a zwiÄ™kszona a jednoczeĹ›nie zwiÄ™kszono zdolnoĹ›ci wykrywania wirusów. Program zawiera kilka "OsĹ‚on" dziaĹ‚ajÄ…cych w czasie rzeczywistym, które stale monitorujÄ… pocztÄ™ elektronicznÄ…, poĹ‚Ä…czenia internetowe i sprawdzajÄ… pliki znajdujÄ…ce siÄ™ w komputerze za kaĹĽdym razem, gdy sÄ… one otwierane lub zamykane.
Program antywirusowy avast! wyposażono w całkowicie zmodernizowany interfejs użytkownika w celu ułatwienia skanowania. Po zainstalowaniu program avast! działa w tle i chroni komputer przed wszystkimi znanymi formami złośliwego oprogramowania. Użytkownik nie musi robić nic więcej. Wystarczy zainstalować i zapomnieć!

Szybkie aktualizacje Szybkie aktualizacje
Aktualizacje strumieniowe dajÄ… pewność, ĹĽe nowe definicje wirusów przesyĹ‚ane sÄ… do komputera uĹĽytkownika w czasie rzeczywistym i nie czekajÄ… na nastÄ™pnÄ… planowÄ… aktualizacjÄ™. PoniewaĹĽ baza danych o wirusach bÄ™dzie aktualizowana w trybie ciÄ…gĹ‚ym, komputer bÄ™dzie jeszcze lepiej chroniony nawet przed najnowszymi zagroĹĽeniami.
OsĹ‚ona systemu plików

OsĹ‚ona systemu plików
Sprawdza kaĹĽdy program w momencie uruchomienia oraz kaĹĽdy inny plik w momencie jego otwarcia lub zamkniÄ™cia. JeĹ›li wykryje coĹ› podejrzanego, osĹ‚ona systemu plików zapobiegnie uruchomieniu programu lub otwarciu pliku, aby zapobiec uszkodzeniu komputera i danych.

Osłona poczty Osłona poczty
Sprawdza przychodzÄ…ce i wychodzÄ…ce wiadomoĹ›ci pocztowe i zapobiega przyjmowaniu lub wysyĹ‚aniu wiadomoĹ›ci, które mogÄ… być zaraĹĽone wirusem.
Osłona www Osłona WWW
Chroni komputer przed wirusami przenoszonymi przez Internet (przeglÄ…danie stron, pobieranie plików, itd.). Wykryje i zablokuje znane lub potencjalne zagroĹĽenia pochodzÄ…ce z sieci, np. zhakowane strony internetowe, zainfekowane (potencjalnie lub rzeczywiĹ›cie) zĹ‚oĹ›liwymi skryptami. JeĹ›li wirus zostanie wykryty podczas pobierania pliku z Internetu, pobieranie zostanie wstrzymane, by zapobiec zaraĹĽeniu, gdy plik dotrze do komputera.
Osłona P2P

Osłona P2P
Sprawdza pliki pobierane za pomocÄ… popularnych programów peer-to-peer (P2P) do wspóĹ‚dzielenia plików.

OsĹ‚ona komunikatorów OsĹ‚ona komunikatorów
Sprawdza pliki pobierane przez komunikatory lub programy do "czatowania".
Osłona sieciowa Osłona sieciowa
Monitoruje wszelkÄ… aktywność sieciowÄ… i blokuje wszelkie zagroĹĽenia wykryte w sieci. Blokuje takĹĽe dostÄ™p do stron internetowych znanych jako niebezpieczne, a to w oparciu o bazÄ™ danych zainfekowanych adresów URL wykorzystywanÄ… przez avast!.
Osłona przed skryptami Osłona przed skryptami
Tylko w wersjach avast! Pro antivirus oraz avast! Internet Security. Wykrywa zĹ‚oĹ›liwe skrypty i zapobiega ich wykonywaniu. OsĹ‚ona przed skryptami wykrywa i blokuje nie tylko zĹ‚oĹ›liwe skrypty pochodzÄ…ce z sieci (zagroĹĽenia zewnÄ™trzne), ale takĹĽe skrypty pochodzÄ…ce z innych ĹşródeĹ‚, takich jak strony WWW zapisane na dysku lub przechowywane w pamiÄ™ci podrÄ™cznej przeglÄ…darki, itd.
Monitorowanie zachowań Monitorowanie zachowań
ModuĹ‚ monitoruje wszystkie wykonywane w komputerze dziaĹ‚ania, wykrywa i blokuje dziaĹ‚ania niecodzienne, które mogÄ… wskazywać na obecność zĹ‚oĹ›liwego oprogramowania. Czyni tak stale monitorujÄ…c punkty wejĹ›cia komputera za pomocÄ… specjalnych czujników, w celu wykrycia wszelkich podejrzanych zachowaĹ„.
Software Updater Software updater
Moduł monitorujący zainstalowane na komputerze oprogramowania, informujący o ewentualnej konieczności ich aktualizacji, zapewniając ochronę przed szeregiem poważnych znanych luk w zabezpieczeniach.
Sandbox Sandbox
Jest to caĹ‚kowicie nowa funkcja programu antywirusowego avast! Pro oraz pakietu avast! Internet Security, umoĹĽliwiajÄ…ca uĹĽytkownikowi przeglÄ…danie stron w sieci lub uruchamianie innych aplikacji w caĹ‚kowicie bezpiecznym Ĺ›rodowisku. Jest to szczególnie uĹĽyteczne podczas przeglÄ…dania szczególnie ryzykownych stron, umyĹ›lnie lub przypadkiem, poniewaĹĽ przeglÄ…darka bÄ™dzie caĹ‚kowicie objÄ™ta strefÄ… izolowanÄ… [tzw. sandbox], co chroni przed uszkodzeniem komputera.
Strefa izolowana moĹĽe równieĹĽ być wykorzystywana do uruchamiania jakichkolwiek innych aplikacji, które zdaniem uĹĽytkownika mogÄ… być podejrzane. MoĹĽna uruchomić program wewnÄ…trz strefy izolowanej w celu okreĹ›lenia, czy jest bezpieczny, czy nie, a jednoczeĹ›nie zachować peĹ‚nÄ… ochronÄ™ przed wszelkimi zĹ‚oĹ›liwymi dziaĹ‚aniami, które taki program moĹĽe próbować wykonać.
Safe zone Safe zone
Funkcja SafeZone™ umoĹĽliwia otwarcie prywatnego, odizolowanego wirtualnego okna na pulpicie, które zapewnia bezpieczeĹ„stwo poufnych transakcji finansowych online. To Ĺ›wietne rozwiÄ…zanie do korzystania z witryn aukcyjnych, kupowania biletów, rezerwowania pokoi hotelowych i lotów, grania online i wszelkich transakcji pieniężnych.
Czyszczenie przeglÄ…darki Czyszczenie przeglÄ…darki
Usuń irytujące paski narzędziowe z przeglądarki internetowej.
 Blokowanie witryn Blokowanie wityn
FunkcjÄ™ tÄ™ moĹĽna wykorzystywać do blokowania dostÄ™pu do stron, które majÄ… pozostać niedostÄ™pne dla dzieci lub innych uĹĽytkowników, np. stron dla dorosĹ‚ych.
Statystyki Statystyki
Graficzne przedstawienie raportów skanowania w czasie rzeczywistym.
Zdalne wsparcie Zdalne wsparcie
Narzędzie zdalnego wsparcia umożliwia udzielenie innej osobie zdalnego dostępu do komputera użytkownika. Jest to przydatne, gdy użytkownik ma jakieś kłopoty i chce, by inna osoba przejęła kontrolę nad jego komputerem i pomogła rozwiązać dany problem.
Pomoc techniczna Pomoc techniczna
ObsĹ‚uga klienta i pomoc techniczna Ĺ›wiadczona przez naszych wykwalifikowanych pracowników od poniedziaĹ‚ku do piÄ…tku w godz. 8:00 - 18:00

 

 

Obługiwane systemy operacyjne:
Windows 8 (dowolna wersja 32 i 64 bit)
Windows 7 (dowolna wersja 32 i 64 bit
Windows Vista (dowolna wersja 32 i 64 bit, z wyjÄ…tkiem Starter Edition)
Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym (dowolna wersja 32 i 64 bit)

Minimalne wymagania:
Procesor Pentium 3
128 MB RAM
650 MB miejsca na dysku twardym     home   |   dom i małe biuro   |   firmy i przedsiębiorstwa   |   download   |   pomoc   |   kontakt   
Oprogramowanie antywirusowe avast! zapewnia kompleksow± ochronę komputerów przed wirusami. Dopełnieniem silnika antywirusowego jest zapora ogniowa oraz moduły antyspyware i antyspam, które chroni± użytkowników przed wyłudzeniami informacji, kradzież± tożsamo¶ci i wirusami rozprzestrzeniaj±cymi się za po¶rednictwem sieci WWW. Automatyczne aktualizacje zapewniaj± użytkownikom komfort pracy i wyższy poziom bezpieczeństwa. Produkt oceniany przez użytkowników najwyżej spo¶ród bezpłatnych programów antywirusowych. Pobierz oprogramowanie antywirusowe avast! i używaj go bezpłatnie w 30-dniowym okresie próbnym.
Avast! jest zastrzeżonym znakiem towarowym należ±cym do AVAST Software a.s.
i nie jest na tej stronie używany na zasadzie wył±czno¶ci. Copyright MEDIATOR 2004-2012